Zamek w Łucku – miejsce XV-wiecznego szczytu G-7, w którym wzięli udział królowie: polski Władysław II Jagiełło, niemiecki Zygmunt Luksemburski, duński Eryk VII, wielcy książęta: litewski Witold, moskiewski Wasyl Wasyliewicz oraz wielki mistrz zakonu krzyżackiego Russdorf, legat papieski i metropolita kijowski Focjusz oraz hospodarowie, książęta i posłowie

Następny wpis

Strypa – lewobrzeżny dopływ Dniestru, od okolic Jazłowca do swego ujścia, od roku 1434 aż do II rozbioru Polski stanowił zachodnią granicę województwa podolskiego

wt. lis 10 , 2020