Holszany – zamek zbudowany w 1610 roku przez marszałka Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego Pawła Stefana Sapiehę na miejscu dawnych dóbr holszańskich, z których pochodziła Zofia, królowa Polski, ostatnia żona Władysława II Jagiełły

Paweł Stefan Sapieha w latach 1609-1611 brał udział w kampanii smoleńskiej, gdzie w czasie walk stracił rękę; zmarł na holszańskim zamku w 1635 roku i został pochowany w tamtejszym kościele św. Jana Chrzciciela

(zdjęcie archiwalne: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_Stefan_Sapieha)

Następny wpis

Kałnoberże – neogotycki dwór Piotra Stołypina, polityka (1906-1911 premier Rosji), reformatora oświaty, sądownictwa i rolnictwa (właściciel 800-hektarowego gospodarstwa); w 1940 roku majątek znacjonalizowano, a w pałacu umieszczono dom dziecka

pt. lis 20 , 2020
(zdjęcie archiwalne: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Столыпин,_Пётр_Аркадьевич)