Wołowica – około 1760 roku na jej zboczu założono cmentarz Bazyliański, który stał się miejscem spoczynku zasłużonych pedagogów i dyrektorów sławnego Liceum Krzemienieckiego

Następny wpis

Krzyworównia – cerkiew Hucułów, wyznających dziś religię chrześcijańską w obrządku wschodnim, choć początkowo ich wiarą było prawosławie, a następnie grekokatolicyzm. Przez wieki karpaccy górale byli przywiązani do formy kultu, a nie dogmatów

pon. cze 22 , 2020