Smolany – wiejski cmentarz z grobem Tomasza Zana „Promienistego” i jego żony Brygidy ze Świętorzeckich oraz dwóch synów: Stanisława i Abdona (tego drugiego zastrzelono na grobie rodziców)

Następny wpis

Peczera – w pobliżu wsi są jedne z najpiękniejszych porohów (progów skalnych) na Południowym Bohu, przepływającym przez Wyżynę Wołyńsko-Podolską

czw. cze 11 , 2020