Podhorce – zamkowa brama z łacińskim napisem, który w polskim tłumaczeniu głosi: „Owocem walki jest zwycięstwo, zwycięstwo prowadzi do chwały, chwała to zasłużony odpoczynek”. Witał on wszystkich właścicieli warowni: Koniecpolskich, Sobieskich, Rzewuskich, Sanguszków

Następny wpis

„Złoczowska forteczka” – jedna z ulubionych warowni Jana III Sobieskiego, którą obsadzał szkoloną załogą oraz dbał o jej arsenał; w połowie XIX wieku stała się austriackim więzieniem, później ukraińskim, w którym więziono Luka Wolskiego – syna Maryli, poetki, a jakiś czas potem katownią NKWD, w której zginęło około 700 więźniów

czw. sty 7 , 2021