Olesko – zamek, w którym Teofila Sobieska z Daniłłowiczów, żona marszałka sejmu Jakuba, 17 sierpnia 1629 roku urodziła syna Jana, przyszłego króla Polski, zwanego „Lwem Lechistanu”

[pisownia oryginalna] – „Teofila Sobieska (matka króla Jana II Sobieskiego), z dwoma synami Markiem i Janem, modląca się przy nagrobku hetmana Żółkiewskiego, dziada swojego, w kościele w Żółkwi. (Rysunek wzięty ze współczesnego obrazu, będącego własnością p. Władysława Jasienieckiego w Złotopolu)”

(zdjęcie archiwalne: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Софія_Теофіла_Даниловичівна)

Następny wpis

Podhorce – zamkowa brama z łacińskim napisem, który w polskim tłumaczeniu głosi: „Owocem walki jest zwycięstwo, zwycięstwo prowadzi do chwały, chwała to zasłużony odpoczynek”. Witał on wszystkich właścicieli warowni: Koniecpolskich, Sobieskich, Rzewuskich, Sanguszków

czw. sty 7 , 2021

Możesz polubić