Kałnoberże – neogotycki dwór Piotra Stołypina, polityka (1906-1911 premier Rosji), reformatora oświaty, sądownictwa i rolnictwa (właściciel 800-hektarowego gospodarstwa); w 1940 roku majątek znacjonalizowano, a w pałacu umieszczono dom dziecka

Piotr Stołypin z zoną i ich pierwszym dzieckiem, córką Marią – zdjęcie wykonane w Kałnoberżach w 1888 roku

(zdjęcie archiwalne: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Столыпин,_Пётр_Аркадьевич)

Następny wpis

Stanisławów – kolegiata Najświętszej Marii Panny oraz śś. Andrzeja i Stanisława, rodowe mauzoleum Potockich, została wybrana przez Henryka Sienkiewicza na nabożeństwo żałobne za duszę Michała Wołodyjowskiego

czw. lis 26 , 2020