Naroczański Park Narodowy – oprócz Naroczy jest tu ponad 300 akwenów w tym słynne Niebieskie Jeziora; żyją tu bociany czarne, żurawie, rybołowy oraz pstrągi potokowe; na brzegach rośnie relikt epoki lodowcowej malina moroszka

Następny wpis

Wilno – Wilenka i sobór katedralny Przeczystej Bogurodzicy, w którym w 1513 roku pochowano żonę Aleksandra Jagiellończyka, wielką księżnę litewską Aleksandrę Moskiewską

pon. cze 22 , 2020