Korkożyszki – Pietà w kościele śś. Piotra i Pawła, ufundowana wraz z ołtarzem głównym przez byłą mieszkankę wsi, Lonię Mackiewicz; podobnie było podczas remontu świątyni: parafianie zebrali 10% potrzebnej sumy, a resztę stanowiła ofiara miejscowego rolnika, Antoniego Jundy

Następny wpis

Miedniki Królewskie – pozostałości XIV-wiecznego zamku, jednej z ulubionych warowni Kazimierza IV Jagiellończyka, w której mieszkał też jego syn, święty Kazimierz

śr. paź 21 , 2020
(zdjęcie archiwalne: https://pl.wikipedia.org/wiki/Miedniki_Królewskie)