Kiejdany – w sienkiewiczowskim „Potopie” siedziba hetmana wielkiego litewskiego Janusza Radziwiłła, były jedną z rodowych posiadłości, w których książę wychowywał się zanim jako 13-latek wyjechał na naukę do Słucka, Warszawy i Berlina

(zdjęcie archiwalne Janusz Radziwiłł na obrazie Davida Baillyego z 1632 roku: https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonušas_Radvila)

Następny wpis

Holszany – zamek zbudowany w 1610 roku przez marszałka Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego Pawła Stefana Sapiehę na miejscu dawnych dóbr holszańskich, z których pochodziła Zofia, królowa Polski, ostatnia żona Władysława II Jagiełły

pt. lis 20 , 2020
(zdjęcie archiwalne: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_Stefan_Sapieha)

Możesz polubić