Kiejdany – kościół luterański z 1629 roku, ozdobiony freskami apostołów Jana, Łukasza, Mateusza i Marka; obok powstał cmentarz na którym spoczywa osobisty lekarz hetmana wielkiego litewskiego, księcia Janusza Radziwiłła, Jonas Fišeris

Następny wpis

Międzybóż – zamek Koriatowiczów z połowy XIV wieku, później został rozbudowany przez hetmana wielkiego koronnego Mikołaja Sieniawskiego, który otrzymał warownię od Zygmunta I Starego

czw. sty 14 , 2021
(zdjęcie archiwalne: https://pl.wikipedia.org/wiki/Międzybóż)

Możesz polubić