Chocim – nad Dniestrem wojska polskie toczyły bitwy w 1621 roku pod wodzą Jana Karola Chodkiewicza i Stanisława Lubomirskiego oraz w 1673 roku pod dowództwem Jana Sobieskiego – „Lwa Chocimskiego”

(plan bitwy z 1673 roku: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Chocimiem_(1673))

Następny wpis

Bakota – widok na Dniestr; wieś tę, historyk-amator, Antoni Józef Rolle nazwał „stolicą Ponizia”

czw. cze 11 , 2020

Możesz polubić