Białogród nad Dniestrem (Akerman) – budowę twierdzy nad Limanem Dniestru rozpoczęli Genueńczycy na przełomie XIV i XV wieku, wznosząc ją na pozostałościach greckiej kolonii Tyras

Następny wpis

Kowno – kościół Zmartwychwstania Pańskiego na Zielonej Górze zbudowano w początkach XXI wieku jako wotum dziękczynne za dwukrotne odzyskanie przez Litwę niepodległości

pon. cze 22 , 2020