to los XVII-wiecznego Głębokiego, w którym część zwana Zenowiczowską znalazła się w województwie wileńskim, a druga, będąca majątkiem Korsaków – w połockim; mieszkańcy tej pierwszej chodzili na msze do kościoła św. Michała (obecnie nieistniejący), a ci zza Bereźwicy (rzeka była wówczas graniczną) – do Trójcy Świętej

to rodzeństwo lwowian, które dało światu dwoje wspaniałych dzieci, ludzi pióra – ona ze związku z Ignacym Heschelesem Jana Marię, czyli Mariana Hemara, poetę, autora tekstów piosenek i dramaturga, on w małżeństwie z Sabiną Woller – Stanisława, pisarza science-fiction, filozofa i futurologa (zdjęcie wyróżniające: https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanisław_Lem)

miał miejsce 5 czerwca 1894 roku, w dniu otwarcia Powszechnej Wystawy Krajowej we Lwowie poświęconej 100-leciu powstania kościuszkowskiego; później, monumentalne dzieło o wymiarach 15 x 150 metrów, było eksponowane w specjalnie wzniesionej dla niej rotundzie (zdjęcia archiwalne: https://uk.wikipedia.org/wiki/Галицька_крайова_виставка)

taka cyfra miała widnieć na czeku, który otrzymał od amerykańskiego uczonego „geniusz Lwowa”, czyli wielki matematyk Stefan Banach. Do jej jedynki mógł dopisać tyle zer ile chciał i po jego zrealizowaniu rozpocząć karierę naukową już w USA, ten jednak odrzekł, że nie może tego uczynić, „bo tu jest Lwów”, w którym już studiował na Politechnice Lwowskiej, gdzie później pracował oraz doktoryzował się na Uniwersytecie Jana Kazimierza, którego został też profesorem nadzwyczajnym (1922 rok, w niecały miesiąc po habilitacji) i zwyczajnym (1927 rok). W tym mieście, wokół niego skupiła się lwowska szkoła matematyczna, której naukowcy spotykali się w słynnej wówczas kawiarni […]

tak nazywa się Mikołaja Reja, który urodził się 4 lutego 1505 roku w Żurawnie pod Haliczem; pierwsze nauki pobierał w Skalbmierzu i Lwowie, do czasu wpisania go w poczet studentów Akademii Krakowskiej, co stało się gdy miał 13 lat! (zdjęcie archiwalne: https://pl.wikipedia.org/wiki/Mikołaj_Rej)

rozpoczęło swą historię w Kałuszu, gdzie w 1808 roku Michał Felczyński otworzył pierwszą w tej części Europy odlewnię dzwonów; jego dzieło kontynuowali czterej synowie, potem grono wnuków z Janem, który uciekając przed działaniami II wojny światowej schronił się w Przemyślu, gdzie po 1945 roku wznowił działalność (zdjęcie archiwalne: https://uk.wikipedia.org/wiki/Калуш) (zdjęcie wyróżniające – „Strojenie dzwonu”, fragment grafiki Waltera Shirlawa z 1874 roku: https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzwon_(instrument)

(KMg(SO4)Cl·3H2O) z gromady siarczanów, występuje w stosunkowo niewielu miejscach na Ziemi, między innymi koło Kałusza, gdzie na początku XX wieku chciano wydobywać go w bardzo nowoczesnej kopalni; zamiar ten przerwał wybuch II wojny światowej;kainit odkryto w 1865 roku w kopalni soli w Stassfurcie w Niemczech; zidentyfikowano go też w marsjańskim kraterze Gusiewa, miejscu lądowania w 2004 roku bezzałogowej misji MER-A, mającej na celu badania geologiczne planety wykonywane przez łazik „Spirit” (zdjęcie archiwalne: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kałusz, wizualizacja komputerowa NASA [https://www.nasa.gov/index.html]: https://pl.wikipedia.org/wiki/Spirit_(łazik))

to Anna Dorota, żona kapitana Jana Samuela Chrzanowskiego, komendanta Trembowli, która ujawniła zamiar szlachty poddania twierdzy Turkom, a później podtrzymująca na duchu męża i – według niektórych – prowadząca zbrojny wypad na szańce agresorów; uhonorowano ją aż trzy razy pomnikiem ustawianym w tym samym miejscu – pierwszy powstał przed 1829 rokiem kiedy uległ zniszczeniu, drugi unicestwili sowieci w 1944 roku i trzecim wzniesionym w lipcu 2012 roku (zdjęcie archiwalne: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Анна_Дорота_Хшановська)

to przydomek, który rodowity lwowian, napastnik RKS Lwów, Sparty Lwów, Dynamo Lwów i Legii Warszawa Kazimierz Górski zawdzięczał drobnej posturze oraz ruchom ciała podczas gry w futbol; lata wojny i kontuzje spowodowały, że w karierze piłkarskiej tylko raz i tylko przez 34 minuty grał w meczu międzypaństwowym (26 czerwca 1948 roku w Kopenhadze, Polska–Dania, wynik 0-8) (zdjęcie archiwalne: https://pl.wikipedia.org/wiki/Piłka_nożna_na_Letnich_Igrzyskach_Olimpijskich_1972)

ponieważ nikt – ich zdaniem – nie jest godzien być następcą rabina Nachmana (w Bracławiu mieszkał od 1802 do 1908 roku), zmarłego w październiku 1810 roku w Humaniu prawnuka Israela Baal Szem Towa, jednego z twórców chasydyzmu w XVIII-wiecznej Rzeczpospolitej