woziła gondolami gości Powszechnej Wystawy Krajowej we Lwowie od 10 lipca do 15 października 1894 roku; dwa wózki po osiem osób w 130 sekund pokonywały odległość 170 metrów zawieszone na linach znajdujących się 15 metrów ponad dnem parowu w Parku Kilińskiego (zdjęcie archiwalne: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolej_linowa_we_Lwowie)

wyruszył 5 czerwca 1894 roku podczas otwarcia Powszechnej Wystawy Krajowej; była to linia łącząca 50-hektarowy teren wystawowy (okolice Parku Stryjskiego) z miastem. Lwów to jedyne w Europie miasto przez rynek którego prowadzi czynna linia tramwajowa!

czyli Twierdzy Brzeskiej, wzniesionej rozkazem cara Mikołaja I Romanowa z 1833 roku, pojawiła się jako jedyny element „ozdobny” socrealistycznej betonowej bramy wejściowej wzniesionej za czasów świetności ZSRR, w skład którego wchodziła Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka (zdjęcie wyróżniające – Order Czerwonej Gwiazdy, sowieckie odznaczenie wojskowe ustanowione w 1930 roku za zasługi bojowe w obronie ZSRR: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Орден_Красной_Звезды)